หน้าแรก > พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ : เข็ม
เครื่องหมายผู้อุปถัมภ์กิจการยุวกาชาด

ลักษณะ : เครื่องหมายอุปถัมถ์กิจการยุวกาชาดเป็นทรงกลมมีกลีบล้อมรอบมี ชฎาอยู่ด้านบนภายในวงกลมมีสัญลักษณ์ยุวกาชาดอยู่ตรงกลาง กล่องมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาล
ขนาด : ขนาดกล่อง 4.5X8.3 CM.
ที่มา : ประเทศไทย

เข็มสมาชิกโดยทั่วไป MEMBERGHI PBADGE

ลักษณะ : มีรูปกากบาดสีแดงบนพื้นสีขาวล้อมวงกลมเป็นสีน้ำเงินในวงกลมเป็นสีทองมีตัวอักษรสีทองล้อมรอบ
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง1.9cm.
ที่มา :

เข็มปฎิบัติงานดีเด่น PROFICIENCY BACGE

ลักษณะ : เป็นวงกลมมีกากบาดสีแดงทับพื้อสีขาว ขนพื้นสีทอง และล้อมรอบด้วยสีน้ำเงินอักษรสีทอง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง2.5 CM.
ที่มา :

เข็มการปฎิบัติงานดีเด่น GRAND PROFICIENCY BADGE

ลักษณะ : เป็นวงกลมมีกากบาดสีแดงตรงกลางบนพื้อสีขาวรอบนอกสีแดง มีตัวอักษรสีทองและผ้าสีน้ำเงินเป็นรูปผืนผ้าและตัดมุมเข้าหากันและมีกากบาดสีแดงบนพื้นสีขาว
ขนาด : 2.5X6.7 CM.
ที่มา :

เข็มผู้นำberet badge

ลักษณะ : วงกลมมีกากบาดสีแดงบนพื้อสีขาวล้อมรอบด้วยสีน้ำเงินมีตัวอักษรสีทองสลัก
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง2.5cm.
ที่มา :

เข็ม

ลักษณะ : ทรงกลมมีตรายุวกาชาดอยู่ตรงกลางบนพื้อที่สีขาวรอบด้วยช่อชัยพฤกษสีทองแดง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง1.7cm.
ที่มา : โปร์แลนด์

เข็ม JRC MEMBERBADGE

ลักษณะ : เข็มมยุวกาชาดทรงกลมพื้อที่สีขาวมัสัญลักษณ์ยุวกาชาดอยู่ตรงกลางมีการแกะสลักตัวอักษร PCK
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.3 cm.
ที่มา : โปร์แลนด์

เข็ม First Aider Badge Of The Iinalsilvedy

ลักษณะ : เข็มยุวกาชาดทรงกลงมีเครื่องหมายยุวกาชาดสีแดงตรงกลางอยู่บน
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 cm.
ที่มา : โปร์แลนด์

เข็ม FIRST AIDER BADGE OF/IST/BRONZE/

ลักษณะ : เป้นลักษณะทรงกลมมีกากบาทสีแดงบนพื้นทรงกลมสีขาวล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์สีทองแดงด้านบนมีสัญลักษณ์ PCK ด้านล่างมีสัญลักษณ์ OPS
ขนาด : เส้นผ่านจุดศูนย์กลาง 1.5 CM.
ที่มา : POLAND

เข็มกาชาดจากเนปาล 11/11

ลักษณะ : เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีกากบาทสีแดงตรงกลางบนพื้นสีขาวมีข้อความ NEPAL ส่วนล่างมีข้อความ JUNIOR RED CROSS ปรากฏอยู่
ขนาด : 1.5 x 2 cm
ที่มา : เนปาล

เข็มกาชาดจากเนปาล 10/11

ลักษณะ : เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีกากบาทสีแดงตรงกลางบนพื้นสีขาวมีข้อความ NEPAL ส่วนล่างมีข้อความ JUNIOR RED CROSS ปรากฏอยู่
ขนาด : 1.5 x 2 cm
ที่มา : เนปาล

เข็มกาชาดจากเนปาล 9/11

ลักษณะ : เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีกากบาทสีแดงตรงกลางบนพื้นสีขาวมีข้อความ NEPAL ส่วนล่างมีข้อความ JUNIOR RED CROSS ปรากฏอยู่
ขนาด : 1.5 x 2 cm
ที่มา : เนปาล

เข็มกาชาดจากเนปาล 8/11

ลักษณะ : เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีกากบาทสีแดงตรงกลางบนพื้นสีขาวมีข้อความ NEPAL ส่วนล่างมีข้อความ JUNIOR RED CROSS ปรากฏอยู่
ขนาด : 1.5 x 2 cm
ที่มา : เนปาล

เข็มกาชาดจากเนปาล 7/11

ลักษณะ : เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีกากบาทสีแดงตรงกลางบนพื้นสีขาวมีข้อความ NEPAL ส่วนล่างมีข้อความ JUNIOR RED CROSS ปรากฏอยู่
ขนาด : 1.5 x 2 cm
ที่มา : เนปาล

เข็มกาชาดจากเนปาล 6/11

ลักษณะ : เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีกากบาทสีแดงตรงกลางบนพื้นสีขาวมีข้อความ NEPAL ส่วนล่างมีข้อความ JUNIOR RED CROSS ปรากฏอยู่
ขนาด : 1.5 x 2 cm
ที่มา : เนปาล

เข็มกาชาดจากเนปาล 5/11

ลักษณะ : เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีกากบาทสีแดงตรงกลางบนพื้นสีขาวมีข้อความ NEPAL ส่วนล่างมีข้อความ JUNIOR RED CROSS ปรากฏอยู่
ขนาด : 1.5 x 2 cm
ที่มา : เนปาล

เข็มกาชาดจากเนปาล 4/11

ลักษณะ : เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีกากบาทสีแดงตรงกลางบนพื้นสีขาวมีข้อความ NEPAL ส่วนล่างมีข้อความ JUNIOR RED CROSS ปรากฏอยู่
ขนาด : 1.5 x 2 cm
ที่มา : เนปาล

เข็มกาชาดจากเนปาล 3/11

ลักษณะ : เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีกากบาทสีแดงตรงกลางบนพื้นสีขาวมีข้อความ NEPAL ส่วนล่างมีข้อความ JUNIOR RED CROSS ปรากฏอยู่
ขนาด : 1.5 x 2 cm
ที่มา : เนปาล

เข็มกาชาดจากเนปาล 2/11

ลักษณะ : เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีกากบาทสีแดงตรงกลางบนพื้นสีขาวมีข้อความ NEPAL ส่วนล่างมีข้อความ JUNIOR RED CROSS ปรากฏอยู่
ขนาด : 1.5 x 2 cm
ที่มา : เนปาล

เข็มกาชาดจากเนปาล 1/11

ลักษณะ : เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีกากบาทสีแดงตรงกลางบนพื้นสีขาวมีข้อความ NEPAL ส่วนล่างมีข้อความ JUNIOR RED CROSS ปรากฏอยู่
ขนาด : 1.5 x 2 cm
ที่มา : เนปาล

เข็มจากประเทศเนปาล

ลักษณะ : มีเครืองหมายกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาวด้านล่างมีข้อความ SANITAARPOST
ขนาด : เส้นผ่านจุดศูนย์กลาง 2
ที่มา : เนปาล

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 4/4

ลักษณะ : มีลักษณะกลมขอบสีทองและมีเครื่องหมายกาชาดอยู่ตรงกลาง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง1.9 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 3/4

ลักษณะ : มีลักษณะกลมขอบสีทองและมีเครื่องหมายกาชาดอยู่ตรงกลาง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง1.9 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 2/4

ลักษณะ : มีลักษณะกลมขอบสีทองและมีเครื่องหมายกาชาดอยู่ตรงกลาง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง1.9 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 1/4

ลักษณะ : มีลักษณะกลมขอบสีทองและมีเครื่องหมายกาชาดอยู่ตรงกลาง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง1.9 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆในสภากาชาด 4/4

ลักษณะ : ทำจากทองเหลืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีเครื่องหมายสีแดงมีดอกราชพฤษ์ล้อมรอบ
ขนาด : 1.7 x1.8 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆในสภากาชาด ¾

ลักษณะ : ทำจากทองเหลืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีเครื่องหมายสีแดงมีดอกราชพฤษ์ล้อมรอบ
ขนาด : 1.7 x1.8 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆในสภากาชาด 2/4

ลักษณะ : ทำจากทองเหลืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีเครื่องหมายสีแดงมีดอกราชพฤษ์ล้อมรอบ
ขนาด : 1.7 x1.8 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆในสภากาชาด ¼

ลักษณะ : ทำจากทองเหลืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีเครื่องหมายสีแดงมีดอกราชพฤษ์ล้อมรอบ
ขนาด : 1.7 x1.8 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 8/8

ลักษณะ : เป็นวงรีขอบทองมีพื้นสีขาวและมีสัญลักษณ์สีแดงเป็นเครืองหมายกากบาทและมีอักษรจีนปรากฎอยู่
ขนาด : 3.5X 1.3 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 7/8

ลักษณะ : เป็นวงรีขอบทองมีพื้นสีขาวและมีสัญลักษณ์สีแดงเป็นเครืองหมายกากบาทและมีอักษรจีนปรากฎอยู่
ขนาด : 3.5X 1.3 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 6/8

ลักษณะ : เป็นวงรีขอบทองมีพื้นสีขาวและมีสัญลักษณ์สีแดงเป็นเครืองหมายกากบาทและมีอักษรจีนปรากฎอยู่
ขนาด : 3.5X 1.3 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 5/8

ลักษณะ : เป็นวงรีขอบทองมีพื้นสีขาวและมีสัญลักษณ์สีแดงเป็นเครืองหมายกากบาทและมีอักษรจีนปรากฎอยู่
ขนาด : 3.5X 1.3 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 4/8

ลักษณะ : เป็นวงรีขอบทองมีพื้นสีขาวและมีสัญลักษณ์สีแดงเป็นเครืองหมายกากบาทและมีอักษรจีนปรากฎอยู่
ขนาด : 3.5X 1.3 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 3/8

ลักษณะ : เป็นวงรีขอบทองมีพื้นสีขาวและมีสัญลักษณ์สีแดงเป็นเครืองหมายกากบาทและมีอักษรจีนปรากฎอยู่
ขนาด : 3.5X 1.3 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 2/8

ลักษณะ : เป็นวงรีขอบทองมีพื้นสีขาวและมีสัญลักษณ์สีแดงเป็นเครืองหมายกากบาทและมีอักษรจีนปรากฎอยู่
ขนาด : 3.5X 1.3 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 1/8

ลักษณะ : เป็นวงรีขอบทองมีพื้นสีขาวและมีสัญลักษณ์สีแดงเป็นเครืองหมายกากบาทและมีอักษรจีนปรากฎอยู่
ขนาด : 2.5X 1.3 cm
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆทางกาชาด 9/9

ลักษณะ :
ขนาด :
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆของสภากาชาด 8/9

ลักษณะ :
ขนาด :
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

เครื่องหมายต่างๆของสภากาชาด 7/9

ลักษณะ :
ขนาด :
ที่มา : สาธารณรัฐจีน

หน้าที่ 1 2 3 4