หน้าแรก > พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ : โล่
โล่ รางวัล

ลักษณะ : ถ้วยรางวัล โลหะสีเงิน มีหูผูกด้วยโบสีธงชาติ ฐานทรงสี่เหลี่ยมคางหมูสีดำ
ขนาด : 15 x 15 x 35 cm
ที่มา : ประเทศไทย

โล่ รางวัล

ลักษณะ : โล่รางวัล โลหะสีเงิน มีหูผูกโบสีธงชาติ ฐานสีดำ ทรงสี่เหลี่ยงคางหมู
ขนาด : 15 x 15 x 50 cm
ที่มา :

โล่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ลักษณะ : ทำจากไม้บนป้ายเขียนว่า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนขอมอบแด่กองยุวกาชาดที่ได้บริจาคทรัพย์และสิ่งของเป็นของขวัญปีใหม่ 2525 มอบให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนแนวหน้า สมควรได้รับการเชิดชูเกียตร์ ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเทอญ
ขนาด : 13x17.2cm
ที่มา : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โล่ที่ระลึก

ลักษณะ : ทำจากไม้ มีตาโรงเรียนสุโรจน์วิทยา มีรูปนาฬิกา มีป้ายเขียนว่าของมอบให้เป็นที่ระลึก แด่ กองยุวกาชาด กรมพลศึกษา ผู้มีอุปการคุณ บริจาคเงินสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสุโนรจน์วิทยา ศรัทธาดารได้สำเร็จมันคงเป้นสถานสึกษาของเยาวชนอันท่านประสบความเจริญพร้อมด้วยจตุรพีธพรชัยทุกประการ
ขนาด : 25x12cm
ที่มา : โรงเรียนสุโรจวิทยา

โล่กรมตำรวจ

ลักษณะ : ทำจากไม้มีป้ายเขียนว่า กรมตำรวจ ขอมอบให้เกียรติ์แก่ กองยุวกาชาดที่ให้ความสนับสนุนในการบริจาคทรัพย์และสิ่งของช่วยเหลือในกิจกรรมของกรมตำรวจ
ขนาด : 16.5x21.4cm
ที่มา : กรมตำรวจ

โล่ที่ระลึก

ลักษณะ : ทำจากไม้ มีลักษณ์กลม มีเสาธง มีสัญลักษณ์ธงแต่ละประเทศล้อมรอบ มีป้ายเขียนว่า ชุมนุมยุวกาชาด กลุ่มประเทศเอเชีย INTERNRTLONAL RED CROSS YOUTH CAMP 1985 VAJIRAVUDH CAMP CHOLBURL THAIL AND
ขนาด : 18.8x 16 cm
ที่มา : INTERNRTLONAL RED CROSS YOUTH CAMP 1985 VAJIRAVUDH CAMP CHOLBURL THAIL AND

โล่อนุกาชาด

ลักษณะ : ทำจากไม้ประกอบด้วยสัญลักษณ์ยุวกาชาด มีป้ายเขียนว่า อนุกาชาดไทย The Thai Junior Red Cross FROM THAI J.R.C. 1975
ขนาด : 7x10
ที่มา : อนุกาชาดไทย The Thai Junior Red Cross

โล่สโมสรเนตรนารีเพชราวุธ

ลักษณะ : ทำจากไม้ประกอบด้วยสัญลักษณ์สโมสรเนตรนารีเพชราวุธ NETRA NAREE GIRL SCOUT CLUB ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาโสภาณณวดี ขอขอบคุณกองยุวกาชาด
ขนาด : 13x17cm
ที่มา : ณ ค่ายลูกเสือกรุงธนบุรี เขต ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพ

โล่ที่ระลึกจากประเทศสิงค์โปร์

ลักษณะ : ทำจากไม้ประกอบด้วยสัญลักษณ์ยุวกาชาด presented to the THAI RED CROSS SOCIETY in apprreciation of part
ขนาด : 18x20cm
ที่มา : ประเทศสิงค์โปร์

หน้าที่ 1