หน้าแรก > พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ : สัญลักษณ์
กิจกรรมพิเศษยุวกาชาด ระดับ 3

ลักษณะ : ขอบสีม่วง พื้นสีขาว มีรูปเต็นท์ เสาธง อยู่ตรงกลางพื้นหลังสีม่วง
ขนาด : 4*4 cm
ที่มา : ประเทศไทย

กิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาด ระดับ 3

ลักษณะ : ขอบสีม่วง พื้นสีขาว มีขอบเส้นลายดอกไม้ สีม่วง-ขาว ตรงกลางมีรูป ต้นไม้และมือสองข้าง มีข้อความ อนุรักษ์ธรรมชาติ
ขนาด : 4*4 cm
ที่มา : ประเทศไทย

กิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาด ระดับ 3

ลักษณะ : ขอบสีม่วง พื้นหลังสีขาว มีเส้นลายดอกไม้ สีม่วง-ขาว มีรูปคน คนยกมือขึ้น ทั้งสองข้างในพื้นหลังสีม่วง
ขนาด : 4*4 cm
ที่มา : ประเทศไทย

กิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาด ระดับ 3

ลักษณะ : ขอบสีม่วง พื้นสีขาว มีเส้นลายดอกไม้ สีม่วง-ขาว มีรูปคนยืนอยู่ ตรงกลางพื้นสีม่วงโดยยกมือขวา ขึ้น 1 ข้าง
ขนาด : 4*4 cm
ที่มา : ประเทศไทย

กิจกรรมพิเศษ ยุวกาชาด ระดับ 3

ลักษณะ : ขอบสีม่วง พื้นสีขาว มีรูปคนอยู่ตรงกลาง พื้นสีม่วง
ขนาด : 4*4 cm
ที่มา : ประเทศไทย

สัญลักษณ์งานชุมนุม

ลักษณะ : ป้ายสัญลักษณ์ ขอบสีน้ำเงิน พื้นสีขาว มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสี เหลือง เครื่องหมายกาชาด และมีข้อความ 84 พรรษามหามงคล งาน
ขนาด :
ที่มา : ประเทศไทย

สัญลักษณ์งานชุมนุม

ลักษณะ : ป้ายสัญลักษณ์ ขอบสีชมพู พื้นสีชมพู มีตัวหนังสือ 84 และข้อความ งานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขนาด : 7.5*8.5 cm
ที่มา : ประเทศไทย

สัญลักษณ์งานชุมนุม

ลักษณะ : ป้ายสัญลักษณ์ ขอบสีฟ้า - น้ำเงิน พื้นสีฟ้า มีสัญลักษณ์ธงชาติและ สัญลักษณ์ยุวกาชาด มีข้อความ งานชุมนุมยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร
ขนาด : 6*6 cm
ที่มา : ประเทศไทย

สัญลักษณ์งานชุมนุม

ลักษณะ : ป้ายสัญลักษณ์ ขอบสีน้ำเงิน-ขาว พื้นสีฟ้า มีสัญลักษณ์เต้นท์เป็นสี ธงชาติ มีข้อความ งานชุมนุมยุวกาชาดชายแดนใต้
ขนาด : 7.5*7.5 cm
ที่มา : ประเทศไทย

สัญลักษณ์งานชุมนุม

ลักษณะ : ป้ายสัญลักษณ์ ขอบสีฟ้า พื้นสีน้ำเงิน มีรูปเรือสุพรรณหงษ์และลูกโลก มีข้อความ Asia-Pacific September 2008 Thailand
ขนาด : 10*12.5 cm
ที่มา : ประเทศไทย

สัญลักษณ์งานชุมนุม

ลักษณะ : ป้ายสัญลักษณ์ ขอบสีทอง พื้นหลังสีเหลือง มีเด็กยุวกาชาด 3 คน มีตราสัญลักษณ์ของยุวกาชาด
ขนาด : 7.5*8 cm
ที่มา :

สัญลักษณ์งานชุมนุม

ลักษณะ : ป้ายสัญลักษณ์ ขอบสีเขียว พื้นสีเหลือง รูปเต้นสีม่วง สีน้ำเงิน และสีเขียว ต้นไม้สีเขียว มีตัวหนังสือ ชุมนุม 2549 และมีสัญลักษณ์ยุวกาชาด
ขนาด :
ที่มา : ประเทศไทย

สัญลักษณ์งานชุมนุม

ลักษณะ : ป้ายสัญลักษณ์ ขอบสีน้ำเงิน พื้นสีขาว มีตราสัญลักษณ์ยุวกาชาด มีตัวหนังสือ แม่บ้านอาสายุวกาชาด
ขนาด : 7*8.5 cm
ที่มา :

สัญลักษณ์งานชุมนุม

ลักษณะ : ป้ายสัญลักษณ์ ขอบสีน้ำเงิน พื้นสีขาว มีตราสัญลักษณ์ยุวกาชาด
ขนาด : 7*7 cm
ที่มา : ประเทศไทย

ไหมถักธงกาชาด

ลักษณะ : เป็นไหมพรมถักเป็นรูปคล้ายธงกาชาด พื้นขาว มีรูปสัญลักษณ์กาชาดตรงกลาง
ขนาด : 14.5*18.0 cm
ที่มา :

สัญลักษณ์ติดแขน

ลักษณะ : เป็นรูปวงกลมพื้นขาวแถบแดง มีรูปสัญลักษณ์กาชาด และสัญลักษณ์คล้ายตัว J มีตัวอักษรเขียนว่า NEDERLAND
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 cm
ที่มา : ประเทศเนเดอร์แลน

สัญลักษณ์ติดแขน

ลักษณะ : เป็นอาร์มติดแขนมีพื้นขาวแถบสีน้ำเงิน ขีดเป็นเส้นคล้ายเขาวงกต ด้านบนตรงแถงขาวเป็นสัญลักษณ์กาชาดสีแดง
ขนาด : 4.9*8.0 cm
ที่มา : ประเทศกรีซ

สัญลักษณ์ติดแขน

ลักษณะ : เป็นอาร์มติดแขนพื้นขาวแถบเขียว มีวงกลมสีเขียวตรงกลางในวงกลมมีใบไม้สีขาวที่มีสัญลักษณ์กาชาด มีตัวอักษรเขียนว่า Canada
ขนาด : 7.9*9.5 cm
ที่มา : ประเทศแคนนาดา

วงกลมติดแขนของประเทศต่างๆ

ลักษณะ : ทำจากผ้า มีลักษณะคล้ายวงกลม พื้นขาวแถบน้ำเงิน มีตัวอักษรสีแดงเขียนว่า Red Cross Youth,Philippine National Red Cross และตัวอักษรสีน้ำเงินเขียนว่า Volunteer มีเครื่องหมายกาชาดตรงกลาง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 cm
ที่มา : ประเทศฟิลิปปินส์

วงกลมติดแขนของประเทศต่างๆ

ลักษณะ : มีลักษณะคล้ายวงกลมมีพื้นสีขาวแถบน้ำเงิน มีตัวอักษรสีขาวเขียนเป็นภาษาเกาหลีล้อมเครื่องหมายกาชาด
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.1 cm
ที่มา : ประเทศเกาหลี

วงกลมติดแขนของประเทศต่างๆ

ลักษณะ : เป็นอาร์มติดแขน ลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยม พื้นขาวแถบแดง มีเครื่องหมายกาชาด ตรงกลาง ล้อมด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินเขียนว่า American Junior Red Cross
ขนาด : 5.2*6.5 cm
ที่มา : ประเทศอเมริกา

วงกลมติดแขนของประเทศต่างๆ

ลักษณะ : เป็นวงกลมพื้นขาวแถบสีแดงมีเครื่องหมายกาชาดตรงกลางมีตัวอักษร American Red Cross Volunteer เป็นสีแดง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.6 cm
ที่มา : ประเทศอเมริกา

เครื่องหมายกาชาด

ลักษณะ : เป็นรูปวงกลมพื้นขาวแถบน้ำเงิน มีดอกซากุระสีขาวล้อมวงกลม มีเครื่องหมายกาชาดอยู่ตรงกลางมีอักษรญี่ปุ่นอยู่ด้านล่าง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.2 cm
ที่มา : ประเทศญี่ปุ่น

เครื่องหมายกาชาด

ลักษณะ : เป็นรูปวงกลม ชั้นแรกพื้นขาวมีเครื่องหมายกาชาดติดอยู่ตรงกลาง ชั้นที่ 2 พื้นสีฟ้าออกเทา มีดอกซากุระสีขาวล้อมวง มีอักษร JBC พร้อมดอกซากุระ ติดอยู่ใต้ตัวอักษร ทั้งชิ้นทำจากผ้าสักหลาด
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.7 cm
ที่มา : ประเทศญี่ปุ่น

เครื่องหมายชุมนุมยุวกาชาดกลุ่มประเทศเอเชีย

ลักษณะ : ทำจากผ้า มีรูปร่างคล้ายอาร์มติดแขน มีพื้นสีฟ้าแถบสีน้ำเงิน มีเครื่องหมายกาชาดตรงกลางมีคำว่า Youths ' 85 สีแดง ด้านล่างมีช่อชัยพฤกษ์ล้อมด้านข้างสีเขียว มีรูปใบหน้าคนด้านข้างซ้อนกัน 3 หน้า เรียงสีอ่อนไปเข้ม มีอักษรด้านบนเขียนว่า ชุมนุมยุวกาชาดกลุ่มประเทศเอเชีย และที่ด้านล่างเขียนว่า Thailand 24 – 28 June
ขนาด : 4.8*6.0 cm
ที่มา : ประเทศไทย

เครื่องหมายกาชาด

ลักษณะ : เป็นสติกเกอร์รูปวงกลม มีพื้นที่สีขาว แถบสีน้ำเงินรอบวงกลม มีเครื่องหมายกาชาดบนพื้นขาวมีตัวอักษรสีขาวเขียนว่า ยุวกาชาดไทย Thai R.C.Y. บนแถบสีน้ำเงิน
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.2 cm
ที่มา : ประเทศไทย

สัญลักษณ์ชุมนุมยุวกาชาดเอเชียแปซิกฟิค 2 / 2

ลักษณะ : ทำจากผ้า มีลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี สีน้ำเงินเป็นกรอบล้อมรอบ ข้างในมีรูปร่างคล้าย ทวีปเอเชียสีชมพู และมีพื้นที่ประเทศไทยเป็น สีแดง มีเครื่องหมายกาชาดบริเวณทวีป มีพื้นหลัง สีฟ้า มีข้อความด้านบนว่า ชุนนุมยุวกาชาดเอเชีย แปซิฟิค ด้านล่างตรงซ้ายมือเขียนว่า ASIA PACIFIC
ขนาด : 4.2*4.6 cm
ที่มา : ประเทศไทย

สัญลักษณ์ชุมนุมยุวกาชาดเอเชียแปซิกฟิค 1 / 2

ลักษณะ : ทำจากผ้า มีลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสีน้ำเงินเป็นกรอบล้อมรอบ ข้างในมีรูปร่างคล้ายทวีปเอเชียสีชมพู และมีพื้นที่ประเทศไทยเป็นสีแดง มีเครื่องหมายกาชาดบริเวณทวีป มีพื้นหลังสีฟ้า มีข้อความด้านบนว่า ชุนนุมยุวกาชาดเอเชียแปซิฟิค ด้านล่างตรงซ้ายมือเขียนว่าASIA PACIFIC
ขนาด : 4.2*4.6 cm
ที่มา : ประเทศไทย

สัญลักษณ์ชุมนุมส่วนกลาง 31 2/2

ลักษณะ : ทำจากผ้า มีลักษณะเป็นรูปร่างคล้ายบ้าน 2 หลัง มีเครื่องหมายกาชาดอยู่ระหว่างบ้านทั้ง2 หลังมีรูปครึ่งวงกลมรองฐานรูปบ้านมีข้อความเขียนตรงรูปครึ่งวงกลมว่าชุมนุมฯส่วนกลาง31
ขนาด : 5.5*4.5 cm
ที่มา : ประเทศไทย

สัญลักษณ์ชุมนุมส่วนกลาง 31 1/2

ลักษณะ : ทำจากผ้า มีลักษณะเป็นรูปร่างคล้ายบ้าน 2 หลัง มีเครื่องหมายกาชาดอยู่ระหว่างบ้านทั้ง 2 หลัง มีรูปครึ่งวงกลมรองฐานรูปบ้าน มีข้อความเขียนตรงรูปครึ่งวงกลมว่า ชุมนุมฯ ส่วนกลาง 31
ขนาด : 5.5*4.5 cm
ที่มา : ประเทศไทย

เครื่องหมายต่างๆของสภากาชาด 6/6

ลักษณะ : ทำจากพลาสติกมีอักษรภาษาจีนมีแถบเส้นสีฟ้าล้อมรอบมีลักษณะเป็นรูปวงรี มีเครื่องหมายกาชาดในวงรีรูปเล็ก พื้นขาว มีตัวเลข 1981 ด้านล่าง
ขนาด : 5.5*7.2 cm.
ที่มา : สาธารณรัฐประชาชนจีน

เครื่องหมายต่างๆของสภากาชาด 5/6

ลักษณะ : ทำจากพลาสติกมีอักษรภาษาจีนมีแถบเส้นสีฟ้าล้อมรอบ มัลักษณะเป็นรูปวงรี มีเครื่องหมายกาชาดในวงรีรูปเล็ก พื้นขาว มีตัวเลข 1981 ด้านล่าง
ขนาด : 5.5*7.2 cm.
ที่มา : สาธารณรัฐประชาชนจีน

เครื่องหมายต่างๆของสภากาชาด 4/6

ลักษณะ : ทำจากพลาสติกมีอักษรภาษาจีนมีแถบเส้นสีฟ้าล้อมรอบ มัลักษณะเป็นรูปวงรี มีเครื่องหมายกาชาดในวงรีรูปเล็ก พื้นขาว มีตัวเลข 1981 ด้านล่าง
ขนาด : 5.5*7.2 cm.
ที่มา : สาธารณรัฐประชาชนจีน

เครื่องหมายต่างๆของสภากาชาด 3/6

ลักษณะ : ทำจากพลาสติกมีอักษรภาษาจีนมีแถบเส้นสีฟ้าล้อมรอบ มัลักษณะเป็นรูปวงรี มีเครื่องหมายกาชาดในวงรีรูปเล็ก พื้นขาว มีตัวเลข 1981 ด้านล่าง
ขนาด : 5.5*7.2 cm.
ที่มา : สาธารณรัฐประชาชนจีน

เครื่องหมายต่างๆของสภากาชาด 1/6

ลักษณะ : ทำจากพลาสติกมีอักษรภาษาจีนมีแถบเส้นสีฟ้าล้อมรอบ มัลักษณะเป็นรูปวงรี มีเครื่องหมายกาชาดในวงรีรูปเล็ก พื้นขาว มีตัวเลข 1981 ด้านล่าง
ขนาด : 5.5*7.2 cm.
ที่มา : สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน้าที่ 1