หน้าแรก > พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ : เหรียญ
Red Cross Society of CHINA

ลักษณะ : เหรียญกลมแบน มีสัญลักษณ์รูปกำแพงเมืองจีน อีกด้านมีรูปสัญลัษณ์ยุวกาชาด กากบาทสีแดง อยู่บนรวงข้าว มีวงกลมล้อมรอบ ด้านนอกวงกลมมีอักษร เขียนว่า Red Cross society of China
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 cm
ที่มา : ประเทศจีน

เหรียญ

ลักษณะ : เป็นเหรียญกลม แบน มีสัญลักษณ์เป็นรูปเรือใบและกากบาทอยู่บนรวงข้าว ส่วนด้านมีวงกลมและมีเส้นตรงกลุ่มละ 5 เส้น จำนวน 8 กลุ่ม ด้านล่างของเหรียญมีดาว 2 ดวง มีอักษรอังกฤษเขียนไว้ว่า 100 TAONG PAMBANSANG KPUS NA PULA NG PILIPINAS IKA SANDAANG TAON NG KPUS NA PULA PAGLILNGKOD SA SANGKATAUHAN ทำด้วยโลหะ
ขนาด : 5 cm.x2 mm.
ที่มา : ฟิลิปินส์

หน้าที่ 1