หน้าแรก > พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ : ธง
ธง

ลักษณะ : ธง 5 เหลี่ยม สีดำ ตราสัญลักษณ์ กาชาดสีแดง กลางผืน
ขนาด :
ที่มา : MYANMAR

ธง

ลักษณะ : ธงขาว มีตราสัญลักษณ์ งานชุมนุม
ขนาด : 20 * 15 cm
ที่มา : งานชุมนุมยุวกาชาดกลุ่มประเทศ เอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 ประเทศไทย

ธง

ลักษณะ : ธง 5 เหลี่ยม ขอบสีเขียว ตรงกลางมีสัญลักษณ์ กากบาทสีแดง วงกลมสีขาว ดิ้นสีขาว
ขนาด : 31 * 20 cm
ที่มา : CRUZ VERMELNA DE MACAU

ธง

ลักษณะ : ธง 5 เหลี่ยม สีขาว ดิ้นสีแดง
ขนาด : 15 * 20 cm
ที่มา : Indonesia

ธง

ลักษณะ : ธง 5 เหลี่ยม สีขาว มีสัญลักษณ์ ดาบและธนู ดิ้นสีเหลือง
ขนาด : 20 * 15 cm
ที่มา : SURAKARTA

ธง

ลักษณะ : ผ้าห้าเหลี่ยม สีแดง คาดสีขาว
ขนาด : 31 * 20 cm
ที่มา : Hong Kong

ธงจากประเทศจีน

ลักษณะ : เป็นธงสีขาว มีดิ้นสีเหลืองและมีอักษรจีนเขียนไว้ ตรงกลางมีรวงข้าวรอบรูปมือสีเหลือง และตรงกลางของรูปมือเป็นกากบาทสีแดงมีตัวอักษรจีนที่ข้างล่างของรวงข้าวและตัวอักษรอังกฤษว่า THE RED CROSS SOCIETY OF REPUBLIC OF CHINA TAIPEI CHAPTER ทำด้วยผ้า
ขนาด : 17.5x22 cm.
ที่มา : จีน

ธงจากประเทศจีน

ลักษณะ : เป็นธงสีขาว มีลายเป็นดอกซากุระล้อมรอบกากบาทสีแดง มีดิ้นสีเหลืองประดับ ซึ่งมีอักษรอังกฤษเขียนไว้ว่า THE RED CROSS SOCIETY OF CHINA และมีอักษรจีนเขียนไว้ ทำด้วยผ้า
ขนาด : 19.4x24x27.7 cm.
ที่มา : จีน

ธงจากประเทศฮ่องกง

ลักษณะ : เป็นธงลายแดงสลับกับขาวมีดิ้นสีเหลืองประดับไว้ มีอักษรอังกฤษเขียนไว้ว่า HONG KONG RED CROSS YOUTH &WELFARE มีวงกลมล้อมรอบ กากบาทสีแดง ทำด้วยผ้า
ขนาด : 20.7x26.8x30.4 cm.
ที่มา : ฮ่องกง

ธงจากประเทศญี่ปุ่น

ลักษณะ : เป็นธงสีม่วงมีดิ้นสีเหลืองมีอักษรอังกฤษเขียนไว้ว่า JAPANESE RED CROSS SOCIETY มีเถาวัถย์ลอมรอบกากบาทสีแดงมีภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้
ขนาด : 16.9x23.7 cm.
ที่มา : ญี่ปุ่น

หน้าที่ 1