หน้าแรก > พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ : สมุดเยี่ยมชม
instant asia(singapore)

ลักษณะ : เป็นอัลบั้มภาพแสดงลักษณะของประเทศสิงค์โปร์มีจะนวน79หน้า
ขนาด : 38x28
ที่มา : singapore

stamp cards(อัลบั้มสแตมป์)

ลักษณะ : เป็ลอัลบั้มสะสมสแตมป์ของประเทศออสเตเรีย มีจำนวน 4แผ่น
ขนาด : 37x27
ที่มา : South Australia

สมุทรภาพแลกเปลี่ยนของยุวกาชาดอิตาลี

ลักษณะ : เป็นภาพถ่ายของประเทสอิตาลีและสถานที่การเป็นอยู่ของประชากรของอิตาลี
ขนาด : 32x17.5
ที่มา : อิตาลี

อัลบั้มภาพประเทศphilippines

ลักษณะ : เป็นอัลบั้มภาพแสดงภูมิประเทศที่อยู่อาศัยสิ่งก่อสร้างต่างๆและโน๊ตเพลงมีจำนวน16หน้า
ขนาด : 28x35
ที่มา : Philippines

อัลบั้มภาพจากประเทสอิตาลี

ลักษณะ : เป็นอัลบั้มรูปภาพเกี่ยวกับภูมิประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวและการแต่งกายของประเทศอิตาลี
ขนาด : 27x35
ที่มา : อิตาลี

Govt Girls hr.sec.school Bahadurgarh (อัลบั้ม)

ลักษณะ : เป็นการแสดงภาพของสัตว์ป่ามีจำนวน23หน้า
ขนาด : 32x27
ที่มา : Bahadurgar (Haryana)

R.C.Y. Soomy Il middle school (อัลบั้ม)

ลักษณะ : แสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยวภาพวาดในอดีต สิ่งของที่สำคัญ มีจำนวน13หน้า
ขนาด : 39.2x27
ที่มา : Korea

Damrongrajsongkroh school Thai J.R.C (อัลบั้ม)

ลักษณะ : เป็นลักษณะภูมิประเทศของเมืองไทยจะนวน22หน้า
ขนาด : 20x27
ที่มา : ไทย

อัลบั้มภาพที่ระลึก ประเยอรมัน

ลักษณะ : เป็นอัลบั้มภาพที่แสดงถึงลักษณะทางกายภาพของประเทศมีการแต่งการแต่งกายของชายและหญิงจำนวน10หน้า
ขนาด : 25.5x36
ที่มา : Germany

อัลบั้มภาพที่ระลึกจากประเทศกรีก

ลักษณะ : อัลบั้มแสดงภาพศิลปะและงานประดิษงานไม้จำนวน12หน้า
ขนาด : 22x32
ที่มา : Greece

aeykema epyopcetaypiten Ahmotikoy Exoaioy (อัลบั้ม)

ลักษณะ : เป็นอัลบั้มที่แสดงถึงธรรมชาติ สแตมป์ และงานศิลปะ จำนาว8 หน้า
ขนาด : 22x32
ที่มา : Greece

อนุกาชาดไทย Thai J.R.C.

ลักษณะ : แสดงถึงลักษณะของประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมของประเทศไทย มีจำนวน 24 หน้า
ขนาด : 26x40
ที่มา : ประเทศไทย

Red Cross Friendship Circles The World(อัลบั้ม)

ลักษณะ : เป็นอัลบั้มแสดงถึงลักษณะภูมิประเทศมีจำนวน10หน้า
ขนาด : 26X34
ที่มา : Grammar School

อัลบั้มภาพจากปะเทศกรีก

ลักษณะ : เป็นอัลบั้มรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวและคำอธิบายที่ทิ่งเที่ยวรูปภาพและงานประดิษมีจำนวน10หน้า
ขนาด : 29x24
ที่มา : Greece

Over Country (อัลบั้ม)

ลักษณะ : เป็นลักษณะทางกายภาพที่แสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเนปาลมีจำนวน20หน้า
ขนาด : 26x28
ที่มา : เนปาล

อัลบั้มภาพจาก ประเทศเกาหลี

ลักษณะ : เป็นภาพแสดงสถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี รถยนต์ การแต่งกาย และอาหารของประเทศเกาหลี
ขนาด : 25x35
ที่มา : Korea

Korea(international album programme) อัลบั้ม

ลักษณะ : เป็นอัลบั้มภาพถ่ายสถาที่และวัฒนธรรมของชาวเกาหลีมีจำนวน21หน้า
ขนาด : 25x35
ที่มา : Korea

Middle schoolR.C.Y. (อัลบั้ม)

ลักษณะ : เป็นอัลบั้มภาพถ่ายแสดงถึงสถาที่ที่ท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีมีจำนวน11หน้า
ขนาด : 40x30
ที่มา : Korea

อัลบั้มภาพที่ระลึกจาก ประเทศเกาหลี

ลักษณะ : เป็นภาพเกี่ยวกับประเทศเกาหลีในเมืองต่างๆจำนวน14หน้า
ขนาด : 25x34
ที่มา : Korea

tomiai elementary school shimomahugi-gar(อัลบั้ม)

ลักษณะ : เป็นลักษณะทางกายภาพของประเทศญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยว ภาพงานศิลปะ ซึ่งแสดงให้เห็นวัฒนธรรมในสมัยก่อนมีจำนวน14หน้า
ขนาด : 31x26
ที่มา : Japan

อัลบั้มที่ระลึกจาก ประเทศเกาหลี

ลักษณะ : เป็นอัลบั้มภาพที่แสดงรูปภาพต่างๆของประเทศเกาหลีมีจำนวน 13 หน้า
ขนาด : 35x25
ที่มา : Korea

jrc (อัลบั้ม)

ลักษณะ : เป็นอัลบั้มที่แสดงให้เห็นถึงการเขียนภาษาของญี่ปุ่น แผนที่ สัญลักษณ์ ลักษณะการแต่งกาย สถานที่ท่องเที่ยว มีจำนวนทั้งหมด 17 หน้า
ขนาด : 33.5x28.3
ที่มา : Japan

อัลบั้มภาพจาก Greece

ลักษณะ : ประด้วยงานศิลปะงานประดิษต่างๆประกอบด้วจำนวน10หน้า
ขนาด : 17x25
ที่มา : Greece

หน้าที่ 1