Galleriffic | Custom layout with external controls

สัญลักษณ์งานชุมนุม
7.5*7.5 cm
ประเทศไทย
ป้ายสัญลักษณ์ ขอบสีน้ำเงิน-ขาว พื้นสีฟ้า มีสัญลักษณ์เต้นท์เป็นสี ธงชาติ มีข้อความ งานชุมนุมยุวกาชาดชายแดนใต้

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02-6286403, 02-6286405
www.bureausrs.org     www.rcythai.com